Spratlys dispute and the impacts towards Southeast Asian human life

 

Vietnamese Claims Spratlys
Forum Opening
AnnexationFromBritish
Chinese Navy
Philippines' Proposal
Philippino Views
Mischief & Others
News from Vietnam
News from Taiwan
Spratlys News
New Constructions
China's Policy
Chinese Forces
Paracels Typhoon
Spratlys Typhoon
Tonkin Gulf
Law of the Sea
Lawyers' Opinion
RVN WhitePaper75
Declarations
SRVN's View
Observers' Seat
China Arguments
Taiwan Analysis
Allocation Scenarios
Naval Battles
Environments Protection
Time Line
Photo Album
China Next War
Energy Informations
Mitchief's Constructions
Satellite Image

Welcome to Our Spratlys Forum (Updated 12/08/03)

Chân-thành cảm ơn Quư-Vị trong và ngoài nước hưởng-ứng việc thăm-hỏi và gửi quà tặng quả-phụ cô-nhi Tử-Sĩ trận Hải-Chiến Hoàng-Sa 1974

Chúng tôi không quên Anh, những người đă hy-sinh cho lư-tưởng bảo-vệ đất nước ngoài khơi      

 vuhuusan@yahoo.com


Kỷ-Niệm 30 Năm Hoàng-Sa

Nhớ ngày 19-1-1974, Quần-đảo Hoàng-Sa đă mất vào tay giặc thù truyền kiếp của Dân-Tộc.

Bạn là Người Việt-Nam trong nước hay lưu-lạc năm châu bốn biển, nhớ nhiều đến hận Hoàng-Sa, muốn biết tin-tức liên-hệ xa gần đến "Nhóm thân-hữu Hoàng-Sa", xin liên-lạc về họp mặt nhau một lần trước khi chúng ta quá già yếu (1):  

hoangsa74@hotmail.com

Dự-trù họp mặt tại "Nhà hàng Hoàng-Sa" hồi 2.00 chiều ngày 18-1-2004 (đúng ngày 19-1 tại Việt-Nam)

Seafood Paracel, 15583 Brookhurst St, Westminster, California 92683. Điện thoại: 714-775-3077

Tưởng-Niệm 30 năm các Chiến-Sĩ V́ Nước Hy-Sinh.

Mẹ Đứng mũi Sơn Chà
Gủi hồn ra Đông Hải
Đảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt ḷng đau

(thơ Phạm Lê Phan) 

Hoàng Sa là đất của Việt Nam, là đảo của Việt Nam, là biển của Việt Nam.

(1) Theo Thut Hoài của Liệt-Sĩ Đặng-Dung (duy nhất c̣n lại một bài thơ này), chép trong Toàn Việt Thi Lục. Lư Tử Tấn có lời b́nh phi hào kiệt chi sĩ bất năng (nếu không phải là kẻ sĩ hào kiệt, ắt không thể làm được bài thơ này):

    "Quốc thù vị báo đầu tiêu bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma".

Có người dịch:  "...Quốc thù chưa trả đầu phơ tóc,
Trăng sáng mài gươm mới độ nào!"


ParacelsForumLogo.gif (3003 bytes)

http://paracels.com

soverem_s.jpg (7862 bytes)


New Article :  

"Heritage Foundation Special Repor